Strateji ve Operasyonlar

 

Şirketlerin üst yönetiminin sorumluluğunda olan strateji belirleme ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürdürülmesi, şirket hedeflerinin belirlenmesi, vizyonun tanımlanması, geliştirilmesi, şirket performansının ölçülmesi ve yönetilmesi gibi pek çok kritik aktiviteyi içermektedir.

Şirketimiz, kurumunuzun bu önemli kararları alma safhasında,finansal yönetim,müşteri ilişkileri,risk yönetimi gibi konularda destek vermektedir

Kurumsal Stratejinin Tanımlanması

 • Kurumsal vizyon ve stratejilerin tanımlanması
 • Vizyon ve stratejinin faaliyetler,hedef ve amaçlarla ilişkilendirilmesi
 • Sektör analizi
 • Pazarda konumlanma
 • Organizasyon tasarımı

Planlama ve Bütçeleme

 • Uzun vadeli planlama
 • Kapasite artıs hedefleri
 • Senelik bütce ve nakit akımları hazırlığı
 • Bütce/fiili karşılaştırmaları

Maliyet Azaltma ve Gelir İyileştirme

 • Seneler itibariyle bilanço ve gelir gider tablolarının incelenmesi
 • Ana maliyet kalemlerinin incelenmesi
 • Tekrarlayan süreçlerin analizi
 • Etkin İnsan Kaynakları politikaları
 • Karlılığın degişik kriterlerde ölçümü ve değerlemesi
 • Ortak hizmet merkezleri

Satın Alma Stratejileri

 • Tedarikçilerin belirlenmesi
 • Satın Alma prosedürleri
 • Şirket içi taleplerin standardize edilmesi

İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı

 
 
Member of
  © 2009 Tüm hakları Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti. adına saklıdır.