Değerleme ve Finansal Check Up

 

Durum Tespiti : Crossborder olarak ülkeminizin bulunduğu ekonomik konjonktür içinde şirketlerin mevcut durumlarını tarafsız bir gözle görmelerinin faaliyetlerinin devamlılığı açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz durum tespiti çalışmalarıyla şirketlerin mevcut durumlarını doğru değerlendirerek geleceğe yönelik stratejilerini oluşturmalarına, doğru yatırım kararını vermelerine, finansal, operasyonel ve yönetimsel verimliliklerini optimum düzeye çıkarmalarına yardındımcı olmayı amaçlıyoruz.

Şirket Değerlemesi : Geleceğe yönelik startejik planların oluşturulması ve bunların finansal sonuçlarının irdelenmesi sonucunda Şirket değerlemeleri çeşitli metotlar kullanılarak hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre Şirket değerlemesi Şirket satın alma, satma veya birleşmelerinde, halka arz veya başka nedenlerle hisse satışlarında kullanılabileceği gibi, hissedarlar için bir performand değerleme aracı olarak da kullanılabilmektedir. Şirket değerlemesi amacına göre gelecek performansın bugün ifade ettiği değer veya benzer şirketlerle karşılaştırılarak tespit edilebileceği gibi, belli durumlarda sadece varlıkların veya markaların değerlenmesi de sözkonusu olabilmektedir. Crossborder olarak şirketlerin ihtiyaçları doğrulusunda bağımsızlık ilkeleri içinde değerleme raporları hazırlanmaktadır.

 
 
Member of
  © 2009 Tüm hakları Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti. adına saklıdır.