Halka arz,

 

Birincil Halka Arzlar : Crossborder olarak halka açılmak isteyen şirketler için sermaye piyasalarına giriş stratejilerinin belirlenmesi, gerekli belgelerin hazırlanması, doğru aracı kurumun seçilmesi, doğru halka arz fiyatının belirlenmesi, kotasyon işleminin gerçekleştirilmesi için SPK ve İMKB’nin şart koştuğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aracı kurum-İMKB-SPK incelemelerinin koordine edilmesi, tanıtım toplantıları ve uluslararası road show’lar ile yerli ve uluslararsı kurumsal yatırımcılar nezdinde şirket ile ilgili bilinirlik yaratılması, alanlarında danışmanlık sunmaktayız.

Yatırımcı İlişkileri : Şirket yönetiminin yatırımcıların menfaatlerini korumaları ve gözetmeleri, yatırımcılar ile şeffaf ve sağlıklı bir iletişim kurmaları, kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaları halinde sermaye piyasaları kurumların her zaman için fon tedarik edilebilecekleri ve finansman yapılarını çeşitlendirebilecekleri önemli bir kaynaktır. Halka açık şirketlerin bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim ilkelerini benimsemeleri için gerekli yapıların oluşturulması, şirketin yerli ve uluslararsı kurumsal yatırımcılara tanıtımı ve bu şirketlerin uluslararası yatırımcı tabanının gelişerek hissenin sağlıklı ve istikrarlı bir işlem hacmine kavuşması için son derece gerekli olan yatırımcı ilişkilerinin oluşturulması diğer bir hizmet alanımızdır.

İkincil ve Sermaye Benzeri Ürün Arzları : Şirketlerin ikinci halka arzlarında, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraçlarında, hisse senedi opsiyon anlaşmalarında, mezzanine gibi türev finansmanlarında da danışmanlık vererek şirketlerin sermaye piyasalarını daha etkin kullanmaları ve kurumsal finansman ihtiyaçlarını geliştirmeleri hususlarında destek vermekteyiz.

 
 
Member of
  © 2009 Tüm hakları Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti. adına saklıdır.