Birleşme ve satınalmalar

 

Finansal pazar ve ürünlerdeki gelişmeler, teknolojk yenilikler, iletişim ve ulaştırma alanındaki gelişmeler, liberalleşen ekonomi politikaları küreselleşmeye hız kazandırmış, tüm dünyada benzeşen zevkler ve tüketim anlayışları, daha kısa ürün ömürleri ortaya çıkmıştır. Müşteri’nin “kral” olduğu, marjların daraldığı bir döneme girilmiş, şirketler ise faaliyetlerini maaliyet tasarrufu ve yeni Pazar arayışları doğrultusunda sınırötesine kaydırmaya başlamışlardır. Bu olgu ülkemizde de kendini göstermekte olup, Avrupa Birliği süreci, makro ekonomideki iyileşmeler, finans sektörünün yeniden yapılanması, özelleştirme uygulamalarının hız kazanması ve ülkemizin birçok alanda geçtiği diğer transformasyon sonucu yabancı yatırımcılar için en cazip ülkelerden biri olarak görülmeye başlanmıştır.

Tüm dünya’da olduğu gibi ülkemizde de stratejik ortaklıklar ve şirket satın almaları hızla artmaktadır.

İster yerli, ister yabancı şirket satın alma veya ortaklıkları, isterse Joint Venture kurulması veya özelleştirme projeleri olsun, Crossborder olarak şirket birleşme ve satın almalarında prensibimiz: tarafların doğru karalar almasında, kararların stratejik planlara uygun olarak optimum finansal yapılar doğrultusunda uygulanmasında danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Şirketin mevcut durumunun ortaklık veya satın almaya uygunluğunun belirlenmesi, şirket değerinin alt ve üst aralıklarının belirlenmesi, potansiyel yatırımcıların veya finansörlerin araştırılması, tespiti ve iletişime geçilmesi, birleşme sonucunda oluşması beklenen sinerjinin ve yeni kurumsal yapının değerlendirilmesi, birleşme vaya satış işleminin sonuçlandırılması için hukuk danışmanları ile birlikte eş zamanlı olarak şirket hissedarlarına danışmanlık yapmak, gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolüne yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak, birleşme vaya satış işleminin sonuçlanmasından sonra ortaya çıkacak ticari kimliğin sermaye yapısı ve stratejik planları için rehberlik hizmeti ve bunun gibi hizmetler faaliyet konularımızı oluşturmaktadır.

 
 
Member of
  © 2009 Tüm hakları Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti. adına saklıdır.