Crossborder

 

İçinden geçtiğimiz yeniden yapılanma sürecinde ülkemize giderek daha fazla sayıda yabancı sermayeli şirket yatırım yapmayı arzulamakta ve yapmakta, aynı şekilde Türk şirketleri de sınırötesi faaliyetlerini artırmaktadır. Bir anlamda sınırlar artık herkes için yok olmaktadır. Bu gerçek, birçok şirket için hem birtakım fırsatlar hem de tehditler oluşturmaktadır. Global pazarlarda daha etkin olan, alternatif finansal kaynaklara erişimi olan, kurumsallaşmayı hedefleyen ve en önemlisi bu değişimi en iyi yöneten şirketler artan bu rekabetçi ortamdan güçlenerek çıkacaklardır.

Crossborder olarak,

  • Yerli ve yabancı ortaklıklar ve yeni yatırımlar yoluyla büyümek,
  • Alternatif finansmanlara ulaşmak,
  • Kurumsallaşarak organizasyonlarını ve iş yapma yöntemlerini geliştirmek

isteyen kurumların bu değişim sürecinde yanlarında olmayı taahhüt etmekteyiz...

Şirket birleşmeleri, şirket alım satımları, finansal ortaklıklar, özelleştirme projeleri, proje finansmanı, finansal inceleme, şirket değerleme, halka arza hazırlık, kaynak yaratma gibi kurumsal finansman danışmanlığı ve insan kaynakları, risk, müşteri ilişkileri yönetimi ve yönetim raporlama sistemlerinin geliştirilmesi gibi yönetim danışmanlığı hizmetleri faaliyet konularımızı oluşturmaktadır.

 
 
Member of
  © 2009 Tüm hakları Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti. adına saklıdır.